Solidworks Kursu

PLANLANAN KURSLAR

  • SOLIDWORKS KURSU

Solidworks programı makina, mobilya, otomasyon, mekatronik, plastik-saç kalıpçılığı, endüstriyel ürün tasarımı gibi alanlarda oldukça yaygın kullanımı olan, katı modelleme yapılabilen bilgisayar destekli üç boyutlu çizim programıdır. SolidWorks eğitimi ile parça ve montaj modelinin teknik resimleri çıkartabileceksiniz. Weeb Akademi'den alacağınız eğitim sonunda Uluslararası geçerliliği olan sertifika almaya hak kazana bileceksiniz. Weeb Akademi SolidWorks yetkili eğitim merkezidir.

Öğrenci Sistemi

Paylaş:
  • SIKÇA SORULAN SORULAR

Weeb Akademi'nin yazdığı ve geliştirdiği bir yazılımdır. Daha çok dershanelerde ve kurslarda kullanılan, öğrencilerin devamsızlık ve not bilgilerini kontrol eden sistemdir. MATRİC, öğrencilerin ders öncesi çalışmasını zorunlu hale getiren, verilen proje ve ödevleri yaparak göndermelerini sağlayan ve başarılarını ölçen online bir yazılımdır.

  • NELER ÖĞRETECEĞİZ?

Başarı için etkin bir yol haritası şart!

Eğitim süresi boyunca neler öğreneceğiz ?

Giriş, Solidworks programının kullanım alanı, Soldiworks programının çalışma sistemi, Programın başlatılması, Kullanıcı arayüz, Sketch (Parça) Modelleme, Sketch ortamı komutlarının işlenmesi, Çizgi, Dikdörtgen, Paralelkenar, Daire, Üç noktadan Daire, Çokgen Çizimi, Yay, Elips, Radius, Pah, Eksen Çizgisi, Eğri Çizgisi, Simetri Alma, Ölçeklendirme, Kopyalama, Taşıma,Öteleme, Budama, Döndürme, Yazı, Doğrusal Çoğaltma, Dairesel Çoğaltma, Sketch Geometrisi Kısıtlamalarının Atanması 2 Boyutta çizimler arası ilişki mantığının oluşturulması, Sabitleme, Dairesel çakışıklık,Ölçülendirmeler Dimensions Bloklar,Blocks

Katı Modelleme, Solidworks programında katı modelleme mantığının anlatılması, Katı modelin oluşturulması, Yükseklik vererek katı model oluşturma yükseklik vererek katı model çıkartma, Döndürerek katı model oluşturma, Döndürerek katı modelden çıkarma, Süpürerek katı model oluşturma

Süpürerek katı modelden çıkarma ?Kesitler arasını doldurarak katı model oluşturma, Kesitler arasını doldurarak katı modelden çıkarma Katı modellerin düzenlenmesiYuvarlatma/Radius verme, Pah kırma, Ölçeklendirme, Taşıma, Kopyalama, Basit delik delme, Sihirbaz ile delik delme, Doğrusal çoğaltma, Dairesel çoğaltma , Parça modelleme Örnek uygulamaların yapılması

Montaj Modelleme, Solidworks Programında Montaj Mantığının Anlatılması, Montaj Sayfasının Oluşturulması, Montaj ilişkisi kavramının anlatılması,Montaj sayfasına parça eklenmesi, Montaj parçalarının taşınması, Montaj parçalarının döndürülmesi, Parçaların sabitlenmesi, Montaj bileşenlerinin düzenlenmesi, Montaj modu, Montaj bileşenlerinin saklanması ve gizlenmesi, Montaj bileşenlerinin şeffaflaştırılması, Montajın patlatılmış görüntüsünün oluşturulması

Patlatma yollarının çizilmesi, Montaj bileşenlerinin patlat/daralt animasyonun hazırlanması, Montaj Unsurları,Yükselterek boşaltma,Döndürerek boşaltma,Montaja delik delme, Standart delik delme,Doğrusal çoğaltma, Dairesel çoğaltma.

Animasyon Ve Simülasyon Oluşturma, Animasyon Mantığının Aktarılması, Animasyon ve Simülasyon Oluşturulması, Parçaya doğrusal hareketin verilmesi, Parçaya dönme hareketinin verilmesi,Parçaya yer çekimi kuvveti uygulanması, Parça animasyonun kaydedilmesi ve video haline dönüştürülmesi

Teknik Resim Oluşturulması, Soldiworks programında teknik resim mantığının anlatılması, Teknik resim çalışma sayfası, Teknik resim dokümanının açılması, Teknik resim kağıtları ve kağıt özellikleri, Teknik resim özellikleri, Kullanıcı antedi oluşturma ve kaydetme, Görünüşlerin oluşturulması, Görünüşlerin Çıkarılması, Görünüşlerin Taşınması ve Hizalanması, Yardımcı Görünüş Oluşturma, Kesit Görünüş Oluşturma, Montajdan Kesit Alınması, Tarama Çizgileri ve Taramaların Oluşturulması, Detay Görünüş Oluşturma, Standart Üç Görünüşün Oluşturulması

Kısmi Kesit Alma, Görünüşün Kırpılması, Görünüşlerin Ölçülendirilmesi, Akıllı Ölçümlendirme, Model Ölçülendirmesi, Otomatik Ölçülendime, Not Ekleme, Balon Ekleme, Yüzey İşleme İşaretinin Eklenmesi, Kaynak Sembollerinin Eklenmesi, Teknik Resim Tablosu Ekleme, Boş tablo ekleme, Delik tablosu oluşturma, Malzeme listesi oluşturma, Revizyon tablosu oluşturma

Yüzey komutları ve örnek uygulamalar

İleri Düzey Solidworks Komutları, Görsel Sunum Oluşturma, Analiz Yapısının Anlatılması, Modelleme/Render Yapısının Aktarılması, Saç Tasarımı

  • ÖĞRENCİLERİMİZİN ÇALIŞMALARI

Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir meslek tanımıyorum.

Bir kursun başarısı tabiki öğretmene bağlıdır, bir öğretmenin başarısı ise öğrencilerinin başarısına bağlıdır.

HIZLI BİLGİ AL